Když Zpětné zrcátko označilo sametovou revoluci za revoluci z operety Země úsměvů, zvedlo to obočí některých jeho přátel. Přesto si dál myslí, že zvát listopadové události 1989 revolucí je nadnesené. Štítíme se pojmů převrat či pád režimu proto, že má slovo revoluce vznešenější étos? Nebyl nakonec listopad 1989 ve smyslu cíle – vyvrátit z kořenů hnusný bolševický režim – v tom nejlepším slova smyslu kontrarevolucí proti puči z února 1948? Zpětné zrcátko následná polemika přivedla k myšlence ohlédnout se, jaké vlastně byly ty starší, poněkud zapomenuté české revoluce? A zda to byly revoluce v pravém slova smyslu?Zpět na zdroj článku