ROZHOVOR Téměř dvě desítky let byla Anna Čurdová součástí ČSSD, z níž odešla v době, kdy strana měla ještě podporu více než dvacet procent voličů. Při pohledu na současné dění je stále více přesvědčena o tom, že rozpad sociální demokracie je řízeným procesem, kdy jakékoli hodnoty a zájmy voličů jdou stranou a všemu je nadřazen vlastní prospěch několika málo vlivných jedinců, kteří si dočasně uzurpovali právo rozhodovat. Za další důvod pádu ČSSD považuje absenci lídra. Bývalí podržtaškové, dnes šediví kravaťáci bez životní zkušenosti, asi těžko osloví utahanou samoživitelku nebo prodavačku ze supermarketu, která řeší, z čeho zaplatí dítěti tábor. Spíš vyvolají trpký úsměv na tváři.