K rodičům domů nejezdím moc často. Studuju na vysoké škole, bydlím na kolejích a mám tam všechno co potřebuju. Cesta domů je dlouhá, takže jezdím maximálně dvakrát do měsíce. Někdy se ale nestačím divit, co se za tu dobu, kdy jsem doma nebyl, stalo. Rodiče se začali ve velkém věnovat obměně interiéru. Takže nejenže neustále přesouvají nábytek z místnosti do místnosti, ale nakupují i nové kousky a snaží se to celé nějak zkompletovat.

Prevence přes sprejery   Prevence před sprejery a graffiti

Posprejovaný dům a odstranění graffiti

Bohužel snahy rodičů o změnu interiéru doplňují v poslední době snahy sprejerů o změnu exteriéru. Několikrát už náš dům posprejovali. Rodiče si ale nevěděli tak úplně rady s tím, co udělat, proto dlouho nepodnikli nic a jenom o problému diskutovali, k ničemu to ale nevedlo. Já jsem ze školy zvyklý k problémům přistupovat jinak, především hledat nejprve informace. A to jsem udělal, když jsem zjistil, jak to u nás vypadá, a že rodiče nejsou schopní to dostatečně řešit.

Odstranění graffiti z hladké omítky   Odborné odstranění graffiti

Profesionální pomoc

Vyhledal jsem si na internetu všechny informace potřebné k tomu, abych věděl, co se dá dělat, a jestli je možné vymyslet nějaké preventivní opatření. Zjistil jsem, že velice šikovně problém řeší A Servis Lipka, s.r.o., odstranění graffiti Brno, se svým antigraffitovým nátěrem. Probral jsem možnost s rodiči, jim se to líbilo, a tak firmu objednali.

Profesionální odstranění graffiti   Odstranění graffiti z cihlové zdi

Když se graffiti odstraňovalo a nanášela se ochranná vrstva, byl jsem právě na kolejích, takže jsem o dobrém výsledku slyšel jen po telefonu od rodičů. Zněli ale spokojeně, takže jsem si mohl být jistý, že to proběhlo dobře. Zátěžová zkouška přišla, když byl dům znovu posprejován. Rodiče mi volali a ptali se, co dělat. Já jsem rovnou zavolal A Servis Lipka, odstranění graffiti. Firma k rodičům přijela a celou situaci uvedla opět do pořádku.

Odstranění graffiti cena   Stop graffiti

Firma na odstranění graffiti