jak odstranit graffitiS graffiti to je jako se vším kolem nás. Pokud ho nevidíme a přímo se nás jeho existence netýká, bereme ho sotva na vědomí. Vždyť nás ani příliš netrápí skutečnost, že třeba dvě stě kilometrů dál už druhý den prší lidem za krk. Taková je podstata lidské přirozenosti a s tím zkrátka nic neuděláme.

I proto přítomnost graffiti pouze podvědomě registrujeme. Neboť jej vidíme na zdech a fasádách. Čas od času si sice zanadáváme nebo se nad nimi pohoršíme, ale to je tak zhruba všechno. Proč nad tímto rozšířeným nešvarem, které hyzdí vše kolem nás plýtvat energií, že?

Tento, vlastně již běžný přístup má ovšem své základní omezení. Tím je samozřejmě náš vlastní majetek. Jakmile se nějaký sprejer soustředí na fasádu našeho domu, firmy nebo garáže – jdou okamžitě všechny rezervované komentáře stranou. Nastupuje hněv, křik, frustrace, hromy a blesky… Rychle se dostáváme do situace, že bychom jediným úderem zničili celou sprejerskou komunitu.

V těchto…

čím odstranit graffitiV těchto chvílích máme neodbytný pocit, že jsme široko daleko jediní, kterým se něco podobného stalo. Intenzivně hledáme nějaké rychlé, účinné a pokud možno nenáročné řešení. Obíháme a ptáme se sousedů, obvoláváme přátele a známé, noříme se do informací na webu. Každopádně chceme mít okamžité a hmatatelné výsledky.

Graffiti je skutečně bezohledným nešvarem konce dvacátého století, který se zcela volně přesunul do současnosti. Abychom si ale rozuměli. To, co nás denně konfrontuje na zdech, stěnách a fasádách, není možné považovat za nic jiného, než za projev sobeckých a hloupých, vlastně vandalských sprejerů, kteří si ani v nejmenším neuvědomují, že takto „uměleckou slávu“ nezískají.

I proto nikoho nenadchnou postříkané fasády a poničené zdi. Protože ten, kdo vnímá graffiti jako umění a má v sobě tvořivý potenciál, určitě nesouhlasí s tou plejádou čmáranic a nesmyslů kolem sebe. Tyto sprejerské „výjevy“ jsou pouze prázdným gestem a vzpourou notorické sobeckosti proti lidským hodnotám. V zásadě tím dokazují jediné. Ničit cizí majetek, jeho majitelům zvedat adrenalin a vlastně jim krást z kapes nemalé peníze.

Naštěstí…

přípravky na odstranění graffitiNaštěstí vždy bude platit, že všechno má svůj rub a líc. Takže i u těchto problémů se najde účinné a rozumné řešení. V současné době působí na úklidovém a čistícím trhu celá řada firem a společností, které se snaží odborným způsobem, efektivně a vytrvale, s projevy graffiti bojovat. A nejedná se pouze o samotné vyčištění a ošetření postižených fasád, ale především o cílenou a promyšlenou prevenci.

Mezi přední, dlouhodobě úspěšné a po všech stránkách odhodlané představitele těchto profesionálních společností, patří i naše úklidová a čistící firma A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti a aplikace antigraffitové ochrany Praha. I z tohoto důvodu se otázkám odborného odstraňování, precizní likvidaci. Ale především účinné prevenci vzniku graffiti, věnuje naše společnost již více jak dvě desetiletí.

Společnost A SERVIS LIPKA je považována za jediný profesionální subjekt, který garantuje trvale vysokou kvalitu antigraffitové ochrany, a zároveň nejnižší cenu nabízených služeb. Součástí našeho koncepčního programu boje proti graffiti je nejen vyčištění fasád veřejných a soukromých ploch, ale rovněž realizace ochranných antigraffitových nátěrů. Klientům tak zároveň nabízíme projekt s názvem Systém čistých budov, který se zaměřuje především na velice účinnou prevenci, která je propojena se systémem přednostní likvidace graffiti.

Pokud…

cena odstranění graffitiPokud se jedná o samotný proces odstraňování graffiti, společnost A SERVIS LIPKA má detailně propracované své vlastní přísné normy a pravidla. Právě dodržováním těchto pravidel se pracovníkům společnosti každodenně daří – nejen realizovat všechny dohodnuté zakázky, ale zároveň přitom dosahovat velmi vysoké kvality vyčištění a docílit tak maximální spokojenosti svých klientů.

Určitě neuškodí malý příklad. Pokud má naše společnost odstranit odpuzující vandalské graffiti z mramorové nebo žulové fasády – jsme si plně vědomi – že se nebude jednat o žádnou procházku růžovou zahradou. Barvy obsažené ve spreji jsou velice agresivní a dokáží velmi účinně a rychle pronikat až do hloubky kamene.

V těchto případech se sice na první pohled zdá, že se vyčištění fasády zdařilo, ale velice často se začnou vynořovat skvrny a fleky, které se doslova vpily do kamene. Jediným řešením je oslovit odbornou firmu, která má odborné zkušenosti s broušením a ošetřením kamene. Takto postiženou plochu je nezbytné podrobit tzv. krystalizaci. To znamená, že se speciálním postupem odstraní vrstva zasažená agresivním sprejem.

Proto…

kvalitní odstranění graffitiProto naše společnost A SERVIS LIPKA zdůrazňuje, že při čištění strukturovaných omítek nebo členitých fasád se musí počítat i se zásahem do celkového vzhledu fasády. Bohužel, jiné řešení není. Neboť sprejové barvy jsou mimořádně silné a stačí jim málo, aby pronikly do nitra struktury.

Odborný postup profesionála společnosti Odstranění graffiti,

A SERVIS LIPKA je proto následující. Náš specialista vyčistí graffiti z poškozené fasády až na úroveň rozmazaného fleku, takže z původní čmáranice zůstává pouze obrys. Takto ošetřené místo je následně překryto předem připravenou a namíchanou fasádní barvou, která se svým odstínem nejvíce přibližuje originálu.

V tomto…

rychlé odstranění graffitiV tomto kontextu je třeba připomenout velké nebezpečí, jehož hlavním aktérem bývá samotný zákazník. Pochopitelně, i zde sehrává svou negativní roli vysoká agresivita barev ve spreji. O co se vlastně jedná? Mnoho majitelů-klientů při spatření graffitových klikyháků na své nemovitosti reaguje zcela přirozeně, lidsky a hlavně rychle. Odporné obrazce obratem přetře fasádní barvou v domnění, že „sejde z očí – sejde z mysli!“

Jedná se o unáhlený krok, který v sobě ukrývá značné riziko. Tímto způsobem překryté graffiti vydrží pod novým nátěrem velice krátkou dobu. Díky vlivu počasí, chemickým reakcím a malé účinnosti tohoto „zbrklého“ postupu, začnou agresivní sprejové barvy velmi rychle a ještě intenzivněji prosvítat.

Fasáda potom velice často vypadá ještě hůře, než-li před tím. Neboť se na tomto místě objevuje několik různých barevných vrstev. V žádném případě se proto majitel tímto unáhleným postupem graffiti nezbaví. Nezbývá poté jiné řešení, než-li vyhledat pomoc odborníků.

Obecně…

odstranění graffiti z fasádyObecně, ale zejména z pohledu použité technologie platí, že veškeré graffitové nástřiky jsou naší společností A SERVIS LIPKA odstraňovány až po splnění jedné důležité podmínky. Tou je skutečnost, že venkovní teplota nesmí klesnout pod  +10° Celsia.

U laické veřejnosti převládá obecně rozšířený názor, že problémy s graffiti a jeho důsledků se začínají řešit až ve chvíli, kdy tato situace nastane. Především se tedy jedná o kvalitní a odbornou likvidaci, resp. postupné vyčištění a ošetření postižené fasády od těchto výtvorů vandalských sprejerů.

Společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., likvidace graffiti a antigraffitová prevence Praha ovšem vidí tento problém tak říkajíc „s předstihem.“  Což znamená, že je mnohem účinnější postavit veškerou ochranu své fasády na prevenci. Antigraffitová ochrana totiž v podobě speciálního AGO nátěru představuje nejen jistotu před novými čmáranicemi. Ta zároveň nabízí ještě možnost zabezpečit svou fasádní plochu před vlivy smogu a znečištěného ovzduší.

V tomto…

ochrana zdí před graffitiV tomto směru tvoří stěžejní prvek graffitové prevence již zmiňovaný Systém čistých budov. Tento, do detailů propracovaný vlastní program uvedla naše společnost A SERVIS LIPKA do života již před časem, a s velkým úspěchem jej na trzích úklidových a čistících služeb prezentuje v praxi. Systém čistých budov nabízí našim klientům nejen efektivní a pružné odstranění graffiti – které je spojeno s antigraffitovým nátěrem AGO – ale rovněž velice rychlý servis a údržbu fasád, které byly znehodnoceny graffitovými nástřiky.

Systém je nastaven následujícím způsobem. Pokud si zákazník nechá na fasádě své nemovitosti odstranit graffiti, a následně vyčištěnou plochu nechá ošetřit antigraffitovým nátěrem, získává neocenitelné výhody. Případná likvidace následných graffitových nástřiků bude provedena skutečně za zlomek běžné ceny! Je přirozené, že součástí tohoto flexibilního odstraňování graffiti je také obnovení původního antigraffitového nátěru AGO.

Touto prevencí samotného vzniku graffiti a jeho negativním projevům se dá tímto způsobem skutečně dobře předcházet. Tento velice aktuální a progresivní technologický postup reprezentuje to nejlepší z dnešních technických a chemických postupů na ochranu fasád. Antigraffitovým nástřikem AGO vznikají nové možnosti snadnějšího a mnohem rychlejšího odstraňování graffiti bez výrazného narušení vzhledu původní fasády.

Speciální…

AGO na všechny povrchySpeciální antigraffitové nátěry se pro zákazníky realizují dle prověřených a přesně stanovených technologických postupů. Je samozřejmostí, že tyto postupy všichni naši pracovníci do detailů ovládají. Tato skutečnost je také jedním z důvodů, proč zaměstnáváme pouze kmenové pracovníky. Brigádník by svou krátkodobou působností nemohl nikdy zvládnout všechny předem stanovené odborné znalosti – zručnost, odborné vědomosti, ale hlavně cenné mnohaleté zkušenosti.

Jaký je tedy postup při nanášení antigraffitového nátěru? Na hladké fasády se nanášejí převážně tři vrstvy nátěru AGO. Pokud se jedná o omítky se strukturovaným povrchem, pórovitým nebo nerovným, pohybuje se aplikace od šesti do dvanácti vrstev.

Malá ilustrace velkých předností a výhod antigraffitového nátěru. Tato ochrana je velice prospěšná u fasád, které jsou vytvořeny z marmolitu. Odstraňování graffitových nástřiků z marmolitu, který není chráněn antigraffitovým nátěrem přináší obrovské problémy. Sprejové barvy totiž pronikají až do samotného nitra struktury fasády, takže jejich odstranění je prakticky nemožné. Toto dilema ve většině případů vyřeší pouze nová vrstva marmolitu. Z tohoto pádného důvodu je antigraffitová ochrana speciálně na těchto fasádách tou správnou a prozíravou volbou.

Mimořádnou…

odstranění graffiti z betonuMimořádnou výhodou a skvělou vlastností antigraffitového nátěru AGO je jeho univerzálnost při jeho použití. Nátěr je aplikovatelný prakticky na všechny typy povrchů. Do dlouhého seznamu možností jeho použití se tak nedostalo pouze sklo, polykarbonáty a leštěné kovy. Pozor! Jak jsme se již zmínili – antigraffitový nátěr lze použít, pokud venkovní teploty neklesnou pod +10° Celsia.

Naše preventivní technologie – Systém čistých budov – přináší klientovi ještě další podstatnou a zásadní výhodu. Pokud byl naší společností A SERVIS LIPKA na fasádě dané nemovitosti nebo konkrétního objektu aplikován zmiňovaný antigraffitový nátěr AGO, získává každý takový zákazník veškeré garance její flexibilní a velmi účinné ochrany.

Jinak řečeno – každý další pokus sprejerských vandalů bude odstraněn do čtrnácti dnů. Tento postup je pro klienty velice výhodný a oceňovaný, přičemž tvoří standartní součást Smlouvy o díle. Tato smlouva je uzavřena mezi naši společností a jejími zákazníky na území České a Slovenské republiky, a nejnověji i Rakouska.

Kvalitní…

jak vyhrát boj proti vandalůmKvalitní a co nejrychlejší odstranění graffiti má velice klíčový význam v našem efektivním firemním programu Systém čistých budov. Obsah a cíl tohoto programu se na trzích České republiky, Slovenska a Rakouska velmi dobře osvědčuje. Přináší totiž oběma zúčastněným stranám – klientům a naší společnosti – skutečně povzbudivé pozitivní výsledky.

Jednoznačně proto lze konstatovat, že pokud je nově vzniklé graffiti v co možná nejkratší době odstraněno – ztrácí sprejerská komunita o tato konkrétní místa evidentně zájem. Vysvětlení je prosté. Samotné graffitové výtvory nepatří zrovna k levným zábavám. Neboť zakoupení několika sprejů stojí nemalé peníze. A to ani nemluvíme o vzteku a zklamání, když čerstvě nastříkané graffiti – díky našemu antigraffitovému systému – vzápětí z fasády zmizí… Náhle je tak sprejer postaven před skutečnost, že je pryč sebevědomí před vlastní komunitou, adrenalin, peníze za barvy a veškéré jeho úsilí odlišit se od společnosti!

Možná je nyní vhodná chvíle – zrekapitulovat moderní technologii odstraňování a prevence graffiti, kterou naše společnost A SERVIS LIPKA realizuje. Po telefonické objednávce dostane náš klient e-mailem přesný popis celé domluvené zakázky, návrh finančního rozpočtu a přesný termín a čas, kdy bude objednávka realizována. Pokud klient celý návrh odsouhlasí, nic nebrání tomu – celý proces odstartovat.

Konkurence…

proč odstranit graffiti co nejdřívKonkurence naší firmy A SERVIS LIPKA, velice často a s očividnou chutí napadá ceny za naše odborné služby. Nejvíce je dráždí skutečnost, že dnešní trh úklidových a čistících služeb je zahlcen profesionálními firmami, které mají mnohem přijatelnější a cenově dostupnější možnosti, jak s graffiti zcela zatočit. Zkrátka – naše služby jsou prý zbytečně předražené a celkově nadhodnocené.

Odpověď na tyto nevybíravé invektivy je úplně jednoduchá a jasná. Každému našemu klientovi nabízíme progresivní – odbornou praxí prověřený systém, který povrch fasády nejenže nepoškozuje, ale celou plochu fasády příkladně vyčistí, ošetří a díky antigraffitovému nátěru i dokonale ochrání.

Pro naše zákazníky navíc pracují dokonale připravení a soustředění odborní specialisté. Samotný technologický postup má svůj přesný harmonogram. Velice účinným, bezpečným a přesně zvoleným chemickým prostředkem jsou následně odstraněny veškeré graffitové odpudivé výtvory, a to do podoby nevýrazného stínu.

Takto…

AGO na všechny povrchyTakto připravená plocha se následně přetře fasádní barvou, která má v maximální míře podobný odstín originálu. Po náležitém vyschnutí takto ošetřené fasády je aplikován antigraffitový nátěr AGO. Samotná účinnost a celková funkčnost nátěru je více jak šest let. Což je pro klienta určitě velice pozitivní zjištění.

Nedávno se z výsledků naší práce mohl těšit i manželský pár, který měl nově, a skutečně ošklivě posprejovanou celou přední stěnu svého domu. Díky firmě A SERVIS LIPKA a její čistící metodě – tedy především našemu efektivnímu a modernímu antigraffitovému nátěru AGO, se manželé zbavili graffitového problému nejen pro současné období, ale také na mnoho dalších let dopředu