Česká televize dle RRTV porušila zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Reportáž Zpráviček na ČT 😀 podle mínění radních mohla působit nebezpečným návodným dojmem, rozhodla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.