Pět set tisíc nebo pět set, tisíc. Jedna čárka, a jak je důležitá. Ani Martin Rozumek nakonec nechce přijmout počet uprchlíků, který by se rovnal 5 procentům české populace.